Clgendfqrip15ptroe8w

Grade 7 (Tagalog)

Naglalaman ng mga eksperimento, pagsususulit at video para sa ikapito baitang na naayon sa pamantayan ng Dep ed

Ginawa naming mas madali ang eksperimento sa science. Inayon namin ang mga gaawain sa pamantayan ng Dep Ed. Ang mga video ay nagpapakita ng demonstrasyon at tanong na magpapahikayat masmalalim na diskusyon. Ang mga aktibidad ay masaya at nauukol sa paksa.

Ang kurso na ito ay naglalaman ng 20 na laboratory eksperimento na maaring gawin sa klase. Patuloy naming papabutihin nilalaman ng kursong ito. Para sa tiwala na binibigay nyo sa amin saa ngayon, ipinamimigay namin ito sa 75% discount.

Ang nilalaman ng kurso ay naka-ayon sa pamantayan ng Dep Ed. Ang layunin namin ay gumawa ng mga eksperimento na magagamit ng mga guro sa klase. Mababawasan ang oras at hirap ng pahahanda habang may bagong natutunan. Higit pa roon, magbibigyan ng oras ang mga guro na bigyang pansin ang pangangailangan ng klase at bawat estudyante. Makikita sa baba, ang curriculum at aktibidad na sapat sa 1/3 ng isang taon.

Dito sa Tiny Labs, alam namin na ang pagtapos ng isang eksperimento ay isang bahagi lang ng pag-aaral. Ang patatanong, sariling pasisiyasat at pagkakamali ay mahalagang bahagi ng Science. Ang aming mga matiryales ay maingat naming pinili para sa paglaganap ng kasanayan sa agham. Ang mga ito ay nakabatay sa tamang kaalaman ng kanilang baitang.

Makikita ang mga kinakailangang materyales sa paligid o maaring bilhin ito sa Jeepneed.comYour Instructor


Professor Y
Professor Y

Your spunky LAB IN A BOX guide, through all your hands on science activities. I love learning and asking questions!


Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!